Join the alumni day!


Once a year we gather as a community during the HLT conference.

As part of this conference the alumni community will arrange an alumni dinner where we come together, share stories, meet old friends and take part of the conference together.

Do you want to join the alumni crew and make the alumni dream community come true? Give us a shout, and we’ll make magic happen!

 

//

 

En dag i året samles alumnimiljøet på HLT i forbindelse med HLT-konferansen. 

Som en del av denne konferansen vil vi arrangere en alumnimiddag der vi kommer sammen, møter gamle kjente, deler historier og deltar på konferansen sammen.

Har du lyst til å være en del av alumni crewet og gjøre drømmealumnimiljøet til virkelighet? Gi oss en lyd, så skaper vi litt magi sammen!