Join the alumni day!


Once a year we gather as a community during the HLT conference. HLT conference you say? Yes! The HLT conference was about to launch this May, but due to the Covid situation the conference will launch next year instead.

However, as part of this conference the alumni community will arrange an alumni day where we come together, share stories, meet old friends and take part of the conference after.

 We have a lot of other plans as well. Do you want to join the alumni crew and make the alumni dream community come true? Give us a shout, and we’ll make magic happen!

 

//

 

En dag i året samles alumnimiljøet på HLT i forbindelse med HLT-konferansen. HLT-konferansen sier du? Yes! HLT-konferansen skulle blitt startet i mai, men pga pandemien er den utsatt til neste år i stedet.

Uansett, som en del av denne konferansen vil vi arrangere en alumnidag der vi kommer sammen, møter gamle kjente, deler historier og blir med på konferansen etterpå.

Vi har mange andre ideer også. Har du lyst til å være en del av alumni crewet og gjøre drømmealumnimiljøet til virkelighet? Gi oss en lyd, så skaper vi litt magi sammen!