Spørreundersøkelse blant tidligere studenter // Survey among former students at HLT

Vi ønsker å være i stadig utvikling, og bli en enda bedre skole enn det vi er i dag. En sentral del i dette er å få tilbakemeldinger fra tidligere studenter ved skolen. Hvis du har mulighet for å bruke noen minutter på å besvare undersøkelsen, så blir vi veldig takknemlig!

På forhånd tusen takk!

Link til undersøkelsen

//

We want to be constantly evolving, and become an even better school than we are today. A key part of this is getting feedback from former students at the school. If you have the opportunity to spend a few minutes answering the survey, we will be very grateful!

In advance thank you!

Link to the survey