Oslo

Karrieredagen 2022 / Career day 2022

March 16, 2022 from 9 a.m.5 p.m.
Past event

Velkommen til karrieredagen 16.mars på HLT Oslo!


For tredje gang arrangeres den årlige karrieredagen på HLT. Pga korona er det 2 år siden sist. Denne dagen handler om at vi som høyskole ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan finne sammen. Vi ønsker å koble deg som er student på HLT med menigheter, organisasjoner og bedrifter som er på jakt etter en ny ansatt. Vårt håp er at riktige mennesker skal finne sammen, gode matcher som gjør at du kan bruke utdannelsen din og få jobbe med noe du brenner for.


Vi tror at dette blir en spennende dag! I tillegg til litt vanlig undervisning, blir det selvsagt god tid til å besøke standområdet. Det blir også en panelsamtale i hovedsalen, og vi spanderer gratis lunsj på alle!


Som studenter og alumni på HLT er det selvsagt helt gratis å delta på karrieredagen på HLT, og det krever ingen påmelding.


Det er bare å glede seg!


PS: Om du kjenner noen som du tror kunne vært interessert i å ha stand denne dagen, gi de et tips om å besøke hlt.no/kd.


//


Welcome to the career day March 16 at HLT Oslo!

 

For the third time, the annual career day at HLT is being arranged. Due to the corona, it is 2 years since last time. This day is about us as a college wanting to facilitate students and working life can find together. We want to connect you as a student at HLT with churches, organizations and companies that are looking for a new employee. Our hope is that the right people will find together, good matches that allow you to use your education and work with something you are passionate about.

 

We think this will be an exciting day! In addition to some regular teaching, there will of course be plenty of time to visit the stand area. There will also be a panel discussion in the main hall, and lunch is on us!

 

As students and alumni at HLT, it is of course completely free to participate in the career day at HLT, and there is no registration required.

 

We hope you look forward to it!

 

PS: If you know someone who you think might have been interested in having a stand this day, give them a tip to visit hlt.no/kd.

Address

St. olavs gate 24
0166 Oslo
Oslo

Event location

At HLT Oslo

Save to your calendar

Download event as .ics file, to add it to your calendar.